Cykl szkoleń "Zgłębiamy pasje"

Rekrutacja na cykl szkoleń "Zgłębiamy pasje"

Cykl szkoleń "Zgłębiamy pasje" składa się z pięciu jednodniowych spotkań. Adresatami szkoleń są członkinie/członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych działających w sferze kultywowania tradycji i dziedzictwa lokalnego. Szkolenia przeprowadzone zostaną przez wykwalifikowanych wykładowców - regionalistów i obejmować będą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, czas trwania każdego szkolenia: 5 godzin zegarowych.

 

Rozpoczynamy rekrutację do projektu "Łączymy ludzi z pasją", formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą do 30.04.2021 r. (piątek). Rekrutacja zostaje przedłużona do 31 maja 2021 r.
Formularze można doręczyć drogą elektroniczną na adres: biuro@bialelugi.pl oraz pocztą tradycyjną do Biura LGD pod adresem: Trzemosna 27, 26-021 Daleszyce  

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdą Państwo w regulaminie:

Regulamin projektu "Łączymy ludzi z pasją"

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania (do wyboru):

1) Formularz zgłoszeniowy (doc.)
2) Formularz zgłoszeniowy (pdf)
3) RODO

Harmonogram szkoleń ---> pobierz