Aktualności

Konsultacje LSR

01/06/2020 - 12:04

Zarząd LGD "Białe Ługi" w dniu 28.05.2020 r. wszczął procedurę aktualizacji LSR. Zakres zmian LSR dotyczy wprowadzenia zmian w Planie działania oraz w Budżecie - ze względu planowaną nowelizację rozporządzenia dotyczącego projektów współpracy. 

Ważna informacja dla Beneficjentów

07/05/2020 - 08:56

W załączeniu przedstawiamy Państwu pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 06.05.2020 r. z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemi w Polsce, w tym zobowiązania do:

- zachowania terminu realizacji operacji,