Aktualności

Informacja o naborach. Poddziałanie: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”

09/09/2016 - 09:26

Informujemy, iż w dniu 2 września 2016 r. zostało opublikowane rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Informacja na temat poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

11/08/2016 - 08:39

Lokalna Grupa Działania  „Białe Ługi” informuje o opublikowaniu na swojej stronie internetowej wzorów wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2