Aktualności

Nabór wniosków na przedsięwzięcia: 1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej i 1.1.3 Tworzenie lub rozwój działalności turystycznych i kulturalno-rozrywkowych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD

30/09/2016 - 09:15

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”

Informacja o naborach.

09/09/2016 - 09:26

Informujemy, iż w dniu 2 września 2016 r. zostało opublikowane rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r.