Aktualności

Ankieta dotycząca potrzeb społecznych

30/11/2023 - 08:41

W związku z przygotowywanym przez Lokalną Grupę Działania „Białe Ługi” wnioskiem o  dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 do działania FESW.09.01 Aktywna integracja społeczna i zawodowa prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

SPLOT Wartości - II nabór na dotacje

27/11/2023 - 13:55