Aktualności

Relacja ze spotkania z osobami do 35 roku życia

11/12/2017 - 14:59

W minioną sobotę (tj. 09.12.2017 r.) w Świetlicy wiejskiej w Trzemosnej odbyło się spotkanie osób młodych do 35 roku życia - definiowanej wg LSR jako grupa defaworyzowana.

Spotkanie dla osób do 35 roku życia

03/12/2017 - 20:08

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby do 35 roku życia, zamieszkujące gminy członkowskie LGD na spotkanie informacyjno - aktywizacyjne.
Szczegóły na zamieszczonym poniżej plakacie.