Numer identyfikacyjny

 Uprzejmie informujemy, że każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w  ramach działań zaplanowanych w LSR, tj.:

  • na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • na rozwój przedsiębiorstwa,
  • na granty

musi  posiadać numer identyfikacyjny nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html