Be SMART-START young! Młodzieżowa Agencja Promocji.

              

https://www.facebook.com/pg/Be-Smart-Start-young-M%C5%82odzie%C5%BCowa-Agencja-Promocji-115693766467716/photos/?ref=page_internal

"To pięknie, gdy człowiek jest dumny ze swego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne..."

Abraham Lincoln

Nie mamy wpływu na to gdzie mieszkamy i w jakim regionie, ale mamy wpływ na to jaki on jest i jak jest postrzegany. Poprzez promocje lokalnych możliwości, działań i usług dedykowanych młodzieży, ale również oczekiwań i potrzeb młodych uczestnicy projektu będą umiejętnie oddziaływać na odbiorców: lokalną społeczność, rówieśników, sektor organizacji lokalnych i przedsiębiorców. Be SMART - to posiadanie wiedzy, ale nie tylko tej książkowej, ale przede wszystkim tej życiowej, którą można zdobyć głównie poprzez swoje doświadczenia, swoje sukcesy, swoje porażki i swoje wnioski.
Be SMART-START Young! - to projekt realizowany przez uczniów szkół średnich (15-19 lat) stojących na progu dorosłego życia, ze świadomością pochodzenia z małej miejscowości i bliską perspektywą zmierzenia się z rówieśnikami z aglomeracji.

Projekt podzielony na cykl paneli zadaniowych „SMART” realizowanych wg harmonogramu projektu:
1. Let’s start... Talent Discovery - spotkanie integracyjne Młodzieżowej Agencji Promocji
2. S -SPOSTRZEGAWCZY – Gra terenowa

3. M-MEDIALNY – Wyjazd promocyjny "Bliskie nam Świętokrzyskie" (usług, atrakcji, kuchni lokalnej i wszystkiego tego, co może młodzież interesować) /studyjny/wymiana doświadczeń do grupy. Zostanie wydany biuletyn zawierający informacje o regionie, ale widziane „oczami młodych”- opinie, opisy, recenzje, uwagi, zdjęcia.
4. A-AMBITNY – Wizyta w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości – warsztaty wiedzy
o przedsiębiorczości- miejski survival – atrakcje miasta wybrane przez uczestników projektu.

5. R- REZOLUTNY – Workshop – praktyczna wiedza o projektowaniu grafiki – wizyta w drukarni projektowej/ warsztat z grafikiem.
6. T- TWÓRCZY – organizacja spotkania "Bliskie nam Świętokrzyskie"- promocja regionu na forum rówieśników.
7. DEBATA "przy ognisku" – organizacja spotkania na zasadach debaty/wymiany zdań i poglądów młodzieży projektowej i zaproszonych rówieśników: „co mamy, a czego potrzebujemy ”. Powstanie palenisko na ognisko – „miejsce młodych”. Dodatkowo zostaną przygotowane i zaprezentowane produkty kuchni lokalnej.
8. FESTIWAL Młodzieżowej Agencji Promocji. Promocja atrakcji, usług i kuchnia regionu. Wszytko
z recenzją młodych i głównie dla młodych odbiorców.
9.DZIAŁAMY-PROMUJEMY-Cykliczne spotkania przygotowujące i podsumowujące poszczególne działania grup roboczych oraz całego zespołu projektowego.

Uczestnicy projektu nabędą cechy, które pozwolą im wyzbyć się ‘piętna pochodzenia z małej miejscowości’, uświadomią sobie, że ograniczenia można niwelować, że odwaga, optymizm i dynamiczne działanie to krok do sukcesu (małego i dużego) na każdym szczeblu.
Umiejętne wnioskowanie, podejmowanie decyzji, zdolności organizacyjne nie są czynnościami nierealnymi do wykonania, a praktyka w działaniach to potwierdzi.

Młodzi uświadomią sobie, że nieważne skąd są – ważne, jacy są!

 

REALIZACJA PROJEKTU