Najczęściej zadawane pytania

1. Pytania i odpowiedzi w zakresie działania LEADER objętego PROW 2014- 2020
 

2. Gdzie można sprawdzić wysokość otrzymanej pomocy publicznej?

Wysokość otrzymanej pomocy publicznej można sprawdzić na stronie internetowej UOKiK w zakładce pomoc publiczna, dane o udzielonej pomocy - SUDOP https://sudop.uokik.gov.pl/home

3. Co to jest innowacja ?

Odpowiedź

4. Działania wpływające na ochornę środowiska oraz przeciwdziałające zmianom klimatu

Odpowiedź

5. Pytania i odpowiedzi w ramach ogłoszenia nr 1/2016 i 2/2016