Gala EKOlider w ramach projektu współpracy EKOlogiczni Liderzy LGD

W dniu 28 listopada 2022 r. odbyła się uroczysta Gala EKOlider w ramach projektu współpracy EKOlogiczniLiderzy LGD mającego na celu edukację, promocję oraz wsparcie działań wpływających korzystnie na ochronę środowiska, a także zapobieganie zmianom klimatu na obszarze objętym LSR.
Podczas uroczystej Gali nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu EKOlider ogłoszonego we wrześniu br.
Konkurs EKOlider przeprowadzony został w 3 kategoriach:

- Kategoria I – gospodarstwa domowe produkcyjne
- Kategoria II – gospodarstwa domowe nieprodukcyjne

- Kategoria III – firmy, biura, instytucje

Otrzymaliśmy 25 prac konkursowych - koncepcji przyszłych rozwiązań ekologicznych. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy oryginalności i pomysłowości.
Na podstawie zgłoszonych formularzy oraz prac konkursowych 7-osobowa Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej oraz merytorycznej zgodnie z kryteriami przyjętymi w Regulaminie Konkursu. Decyzją Komisji Konkursowej, zgodnie z przyznaną liczbą punktów, wyłonionych zostało 15 laureatów konkursu EKOlider.
Zwycięzcy w każdej z trzech kategorii otrzymali karty podarunkowe do marketu budowlanego OBI, zestawy ZeroWaste oraz sadzonki roślin. 

Wyniki konkursu:

KATEGORIA I - gospodarstwa domowe produkcyjne

1. Jadwiga Łopatowska
2. Agnieszka Pałyga

3. Teresa Piotrowicz
4. Anna Lewandowska
5. Monika Piras

KATEGORIA II- gospodarstwa domowe nieprodukcyjne

1. Marcin Zieliński
2. Anna Kosmala
3. Agnieszka i Grzegorz Klimek
4 Rafał Garlicki
5. Monika i Sylwester Skałbania

KATEGORIA III- firmy, biura, instytucje

1. Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica
2. Chmielnickie Centrum Kultury

3. Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych
4. Zespół Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki i Przedszkole w Koniemłotach
5. Świetlica Środowiskowa „Tęcza” w Rakowie

W imieniu Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” składamy wszystkim laureatom szczere gratulacje i już dziś zapraszamy do kolejnego działania w ramach projektu „EKOlogiczni Liderzy LGD”, a będzie to konkurs „EKOlider – GoldStar”, który będzie dedykowany laureatom konkursu „EKOlider” z terenu pięciu partnerskich Lokalnych Grup Działania.