Konsultacje LSR dotyczące zmian w Planie działania

Zarząd LGD "Białe Ługi" w dniu 14.11.2022 r. wszczął procedurę aktualizacji LSR. Zakres zmian LSR dotyczy wprowadzenia zmian w Planie działania  ze względu na przesuniecia środków. Proponowane zmiany zaznaczono kolorem żółto-czerwonym.

W związku z koniecznością dokonania w/w zmian w zapisach LSR, Zarząd przedstawia zaktualizowaną wersję dokumentu do konsultacji:

Obecne zapisy:         Proponowane zmiany:
1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR)     1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR)     

Prosimy o zgłaszanie uwag do wprowadzonych zmian na załączonym formularzu i przesyłanie na adres e-mail: biuro@bialelugi.pl

formularz zgłaszania uwag

harmonogram konsultacji

 

Konsultacje społeczne będą trwały przez okres co najmniej 14 dni tj. do dnia 28.11.2022 r.