Konsultacje zmian zapisów LSR

W dniu 10.05.2019 r. Zarząd LGD „Białe Ługi” rozpoczął procedurę aktualizacji LSR i przedstawia zaktualizowaną wersję dokumentu do konsultacji:

Proponowane zmiany:
Obecne zapisy:         Proponowane zmiany:
1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR)     1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR)     

Prosimy o zgłaszanie uwag do wprowadzonych zmian na załączonym formularzu i przesyłać na adres e-mail: biuro@bialelugi.pl

formularz zgłaszania uwag

harmonogram konsultacji

Konsultacje społeczne będą trwały przez okres co najmniej 14 dni tj. do dnia 27.05.2019 r.