Laboratorium Przedsiębiorczości

I. ETAP

  • Konkurs „Junior – Biznes. Start” – Konferencja informująca o projekcie, poprzedzona rekrutacją dzieci (klas 4-8 szkół podstawowych oraz wygaszanych gimnazjów) i spotkaniami z dyrektorami szkół. Na spotkanie zostaną zaproszeni przedstawiciele samorządu szkolnego wraz z opiekunami.
  • „Mała firma – duży sukces” – turniej wiedzy z przedsiębiorczości. Drużyny 5-cio osobowe, które złożyły deklarację uczestnictwa przygotują biznesplany działania firmy i złożą je w biurze LGD „Białe Ługi”. Biznesplany zostaną ocenione przez pracowników biura. Do konkursu zostanie zakwalifikowanych max 20 grup. Dla wszystkich drużyn przewidziano drobne upominki za udział w turnieju, a dla szkół książki.
  • Obóz „Junior Biznes” – 10-dniowy obóz nad morzem dla 3 zwycięskich drużyn konkursu „Junior Biznes” – 15 osób. Obóz obejmuje również realizację 60 godzinowego programu szkoleniowego z zakresu przedsiębiorczości. Celem obozu jest rozbudzenie postaw przedsiębiorczości uczniów.

II.ETAP

  • Gra strategiczna – szkolenie nauczycieli – 8 godzinne szkolenie dla nauczycieli z prowadzenia gier strategicznych. Podczas szkolenia nauczyciele zostaną zapoznani z zasadami internetowej gry strategicznej „Symulacyjne Przedsiębiorstwo” oraz sposobem przeprowadzania warsztatów oraz lekcji przedsiębiorczości z wykorzystaniem tej gry. Szklenie zaplanowane jest dla 15 osób. W ramach szkolenia każda szkoła, której nauczyciel ukończy szkolenie otrzyma do dyspozycji grę strategiczną „Symulacyjne Przedsiębiorstwo” z bezpłatną licencją na okres 2 lat.
  • „Junior  - Biznes w grze” – Tematy warsztatów to innowacyjne metody w zakresie rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem gier planszowych.

2 warsztaty - po 20 osób - dla dzieci z planszowych gier strategicznych, chętnych uczestników wybranych ze szkół, które zgłosiły się do projektu. Gry będą przeprowadzane w szkołach.

  • Wyjazd Juniorów do partnera z zagranicy – Opiekunowie wśród dzieci uczestniczących w grach wybiorą 10 najlepszych uczestników z grupy Junior, którzy  otrzymali najwyższą punktację w przeprowadzonej rozgrywce gier strategicznych oraz dodatkowo będą oceniali zaangażowanie i aktywność dzieci podczas gry. W nagrodę dzieci pojadą na  7 dniowy obóz do naszego partnera na Słowację.