Operacje inne i własne

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne) - STRONA ARiMR

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
  • wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) otwórz
  • wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) otwórz
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z od 26.08.2021 r.) otwórz
 3. Biznesplan (wersja 4z)
  • Biznesplan (.pdf) - otwórz
  • Biznesplan (.docx) - otwórz
  • Biznesplan - tabele finansowe (.xlsx) - otwórz
  • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - otwórz
  • Biznesplan w zakresie tworzenia i rozwoju inkubatorów (.pdf) - otwórz
  • Biznesplan w zakresie tworzenia i rozwoju inkubatorów (.docx) - otwórz
  • Biznesplan w zakresie inkubatorów - tabele finansowe (.xlsx) - otwórz
  • Wniosek wspólnie wnioskujących (.pdf) - otwórz
  • Wniosek wspólnie wnioskujących (.xslx) - otwórz
 4. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
 5. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz
 6. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z) obowiązuje od 24 maja 2021 r.
  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 6 oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 7 oświadczenie Beneficjenta o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 8 oświadczenie Współwłaściciela przedsiębiorstwa o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej - otwórz
  • Załącznik 9 deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 10 informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) - otwórz
  • Aneks COVID (.pdf) - otwórz
  • Aneks Branże zagrożone pandemią (.pdf) - otwórz
 7. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)
  • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel, od 24.05.2021 r.) - otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf, od 21.10.2019 r.) - otwórz
 8. Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy
  • Umowa następca prawny (.docx) - otwórz
  • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.xls) - otwórz
  • Załącznik 4 informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz
 9. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z od 24.06.2019)
  • Wniosek o płatność (.pdf) - otwórz
  • Wniosek o płatność (.xlsx) - otwórz
  • Wniosek dla wspólnie wnioskujących (.pdf) - otwórz
  • Wniosek dla wspólnie wnioskujących (.xlsx) - otwórz
 10. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność zaktualizowana na dzień 16 października 2017 r. (.pdf, wersja 4z) - otwórz
  • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (.xlsx) - otwórz
  • Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji Biznesplanu (.pdf) - otwórz
 11. Wniosek Beneficjenta o zaliczkę
  • Wniosek o zaliczkę (.xls) - otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę (.pdf) - otwórz
  • Wzór gwarancji zaliczkowej (.xls) - otwórz

Poprzednie wersje dokumentów - otwórz Archiwum

PROW - STRONA ARiMR

Archiwum LGD