Operacje inne i własne

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy :

2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy :

3) Biznesplan:

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa:

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa:

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy:

7) Formularz wniosku o płatność:

  • Wniosek o płatność (.pdf)
  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z - otwórz
  • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz
  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z - otwórz

 

​​​​​​​8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność: