Operacje typu granty

1) Formularz wnioskuu o przyznanie grantu:

2) Instrukcja wypełniania wiosku o przyznanie grantu:

3) Formularz wniosku o płatność/Sprawozdania z realizacji zadania

4) Formularz umowy o przyznanie grantu: