Promocja i rekrutacja

  

 

 

Wyniki rekrutacji- listy placówek świetlic wiejskich zakwalifikowanych do projektu- na podstawie złożonej wizji rozwoju świetlicy- w zakładce: Lista Rankingowa Wizji Rozwoju Świetlic.