Szkolenie "Ochrona danych osobowych w firmach i instytucjach" - zakończenie przyjmowania zgłoszeń

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na bezpłatne szkolenie "Ochrona danych osobowych w firmach i instytucjach"- 21.03.2019 r.

Jednocześnie przypominamy, że Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi" zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynjmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12:00).
Poniżej przedstawiamy harmonogram szkolenia "Ochrona danych osobowych w firmach i instytucjach".

HARMONOGRAM