SZKOLENIE "Prawo pracy" 03.09.2019 r.

W dniu 03.09.2019 r. w biurze Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Staszowie odbyło się kolejne z cyklu szkoleń w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości”. Szkolenie zorganizowane  zostało we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy.
Uczestnicy szkolenia zapoznali się z zagadnieniami z zakresu prawa pracy. Prowadzącym szkolenie byli: adw. Pan Tomasz Fąfara oraz specjaliści z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach: Główny Specjalista - Pan Stanisław Golmento i Inspektor Pracy - Pani Kamila Pawłowska. Prowadzący szkolenie w zrozumiały i przystępny sposób przekazali uczestnikom merytoryczną i praktyczną treść szkolenia, która podniesie ich wiedzę, kompetencje i umiejętności.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za zainteresowanie oraz udział w szkoleniu.
Zapraszamy na kolejne szkolenia organizowane przez LGD „Białe Ługi”.