Wyjazd studyjny dla przedsiębiorców - Słowacja 10-13.10.2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym dla przedsiębiorców na Słowację, który odbędzie się w dniach 10-13.10.2019 r. w ramach projektu współpracy pn. “Kreator Przedsiębiorczości”.
Celem wyjazdu jest nawiązanie nowych kontaktów, wymiana  doświadczeń i informacji oraz  podjęcie rozmów dotyczących wzajemnej współpracy między przedsiębiorcami z Polski i Słowacji.
Udział w wyjeździe jest bezpłatny – organizator zapewnia: transport, wyżywienie, noclegi oraz ubezpieczenie.
Liczba uczestników jest ograniczona - 10 osób (
Jedną firmę reprezentować może maksymalnie jedna osoba).
Kwalifikacja uczestników wyjazdu studyjnego odbywa się na podstawie złożonego formularza zgłoszeniowego
O kolejności zakwalifikowania się do wyjazdu decydować będzie:

  • uczestnictwo w dotychczasowych szkoleniach w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości”
  • pozyskanie dofinansowania na otwarcie lub rozwój działalności za pośrednictwem LGD „Białe Ługi”
  • okres działalności podmiotu nie dłuższy niż 3 lata
  • kolejność złożenia formularza

Regulamin wyjazdu

Formularz zgłoszeniowy