Wyjazd studyjny - podsumowanie

W dniach 07-11.06.2023 r. grupa 60 osób z obszaru Lokalnej Grupy Działania "Białe Ługi", Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej, Lokalnej Grupy Działania "Region Włoszczowski" oraz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej wzięła udział w wyjeździe studyjnym do Austrii, w ramach projektu współpracy "EKOlogiczni Liderzy LGD". 

Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu ekologicznych działań i rozwiązań proekologicznych. Uczestnicy wyjazdu zdobyli nowe doświadczenia i wiedzę dzięki odwiedzeniu miejsc związanych z ekologią. 

W trakcie wyjazdu, uczestnicy wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami lokalnego LGD Regionalentwicklung Außerfern (REA) i wymienili się doświadczeniami dotyczącymi realizacji projektów ekologicznych. Odwiedzili także Musteralpe Farma, gdzie zaprezentowano wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej. Podczas wyjazdu, uczestnicy wysłuchali bardzo ciekawego wykładu dotyczącego zrównoważonego rolnictwa. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili również składowiska odpadów i pozyskali informacje o zasadach segregacji, dalszego przetwarzania i funkcjonowania Centrum recyklingu. Podczas zwiedzania parku w Elmen, uczestnicy wysłuchali także wykładu dotyczącego powiązania ochrony przyrody z aspektami edukacyjnymi i turystycznymi.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w wyjeździe i aktywne uczestnictwo we wszystkich spotkaniach realizowanych podczas wyjazdu studyjnego do Austrii.