Wyniki konkursu "Inwentaryzacja terenu LGD "Białe Ługi"

Poniżej prezentujemy wyniki konkursu "Inwentaryzacja terenu LGD "Białe Ługi"
Protokół
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział i gratulujemy nagrodzonym.