Wyniki prac Komisji Rekrutacyjnej

Wyniki prac Komisji Rekrutacyjnej

Uprzejmie informujemy, że w procesie rekrutacji do LOWP „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” wpłynęło 16 formularzy rekrutacyjnych. Jeden z nich nie podlegał ocenie komisji rekrutacyjnej natomiast 15 przeszło pozytywną ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

15 formularzy rekrutacyjnych zostało poddane ocenie merytorycznej. Każdy formularz rekrutacyjny został oceniony przez dwóch wybranych losowo członków Komisji Rekrutacyjnej i psychologa. Wynik oceny każdego z formularzy rekrutacyjnych jest średnią ocen uzyskanych w czasie oceny. Informacja o wynikach oceny zostanie  przekazana każdemu Wnioskodawcy, którego formularz podlegał ocenie.

W wyniku zakończonej oceny 7 kobiet i 8 mężczyzn (zgodnie z Regulaminem projektu) zostało zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Listy formularzy zakwalifikowanych do projektu, listy rezerwowe oraz listy formularzy niezakwalifikowanych do projektu znajdują się na stronie projektu www.bialelugi.eu w zakładce -> DOTACJE DLA BEZROBOTNYCH

Informujemy, iż o dalszych etapach uczestnictwa, osoby zakwalifikowane do udziału w  projekcie zostaną poinformowane w najbliższym czasie drogą telefoniczną.