Zapraszamy do zapoznania się z aktualizacją: LSR oraz Planu Komunikacji na rok 2020

Po zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących zmian zapisów LSR, w  dniu 10.11.2020 r. Zarząd LGD podjął następujące uchwały: 
- nr 01/11/2020 o aktualizacji LSR, 
- nr 02/11/2020 o wprowadzeniu zmian w Harmonogramie Planu Komunikacji na rok 2020.

Wszystkich, a w szczególności potencjalnych Beneficjentów zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi dokumentami: 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)
Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2020