Zapraszamy do zapoznania się z aktualizacją: LSR, Planu Komunikacji na rok 2020 oraz Harmonogramu naborów wniosków

Po zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących zmian zapisów LSR, w  dniu 05.02.2020 r. Zarząd LGD podjął następujące uchwały: 
- nr 01/02/2020 o aktualizacji LSR, 
- nr 02/02/2020 o zmianie Harmonogramu  planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
- nr 03/02/2020 o wprowadzeniu zmian w Harmonogramie Planu Komunikacji na rok 2020.

Wszystkich, a w szczególności potencjalnych Beneficjentów zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi dokumentami: 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)
Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2020
Harmonogram naborów