Zmiana organizacji czasu pracy biura LCWP w Staszowie w miesiącu wrześniu.