Rozpoczynamy realizację operacji własnej "Łączymy ludzi z pasją"

W dniu dzisiejszym tj. 12.04.2021 r. podpisana została przez Prezesa Zarządu - Zdzisława Pniewskiego oraz Wiceprezesa Zarządu - Witolda Kowala. umowa nr 01084-6935-UM1331666/20 na realizację operacji własnej "Łączymy ludzi z pasją". Operacja zostanie zrealizowana ze środków programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest  integracja mieszkańców poprzez pogłębienie wiedzy oraz zmobilizowanie członków KGW do realizacji i rozwijania wspólnych pasji, a także stworzenie Mobilnej Strefy Atrakcji. 

Zadania przewidziane w projekcie:

1. Cykl szkoleń "Zgłębiamy pasje" - już dziś rozpoczęta została rekrutacja na cykl szkoleń.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą do 30.04.2021 r. (piątek). Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdą Państwo w regulaminie:
Regulamin projektu "Łączymy ludzi z pasją"
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania (do wyboru):
1) Formularz zgłoszeniowy (doc.)
2) Formularz zgłoszeniowy (pdf)

3) RODO

(Kliknij w plakat, aby powiększyć)

2. Giełda pasji - przewidziany termin realizacji czerwiec 2021 r.

3. Mobilna Strefa Atrakcji (MSA) - przewidziany termin realizacji czerwiec/lipiec 2021 r.

 

Dodatkowe informacje na temat realizacji projektu:

1. Zapytania ofertowe