Zapytania ofertowe FIO

VI. Zapytanie 6/2019/FIO - zakup, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
RODO
ROZTRZYGNIĘCIE

V. Zapytanie 5/2019/FIO - przeprowadzenie usługi transportowej.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
RODO
ROZTRZYGNIĘCIE

IV. Zapytanie 4/2019/FIO - przeprowadzenie cyklu 6 szkoleń. 
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
RODO
ROZTRZYGNIĘCIE

III. Zapytanie 3/2019/FIO - przeprowadzenie kursu animatora czasu wolnego, który potwierdzony będzie certyfikatem nabytej wiedzy i umiejętności.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
RODO
ROZTRZYGNIĘCIE

II. Zapytanie 2/2019/FIO - organizacja cyklu 6 szkoleń po 8 godzin:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
RODO
ROZTRZYGNIĘCIE

I. Zapytanie 1/2019/FIO - opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych oraz szkoleniowych:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
RODO
ROZTRZYGNIĘCIE