Archiwum 2021

IX. Zapytanie ofertowe na  organizację pobytu dla maksymalnie 50 osobowej grupy w terminie od 27.02.2022 r. do 02.03.2022 r.

Zapytanie
Formularz ofertowy
RODO
Rozstrzygnięcie

VIII. Zapytanie ofertowe nr 1/2021  na „Opracowanie koncepcji rozbudowy budynku Centrum Aktywności Lokalnej położonego w Staszowie na działce ewidencyjnej 5670/6 o zaplecze kuchenne o maksymalnej powierzchni 50 m2, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku wraz z projektem technologicznym kuchni i projektem wdrożenia systemu HACCP, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego".

Zapytanie
Formularz ofertowy
RODO
Rozstrzygnięcie

VII. Zapytanie ofertowe nr 2/2021/SA  na Zakup i dostawę sprzętu do Stref Aktywności w Bogorii, Chmielniku, Daleszycach, Pierzchnicy, Rakowie, Staszowie, Szydłowie oraz Trzemosnej w ramach projektu współpracy "Strefy AKtywności"

Zapytanie
Formularz ofertowy
RODO
Roztrzygnięcie zapytania

VI. Zapytanie ofertowe nr 3/2021/OW w ramach realizacji operacji własnej LGD „Łączymy ludzi z pasją” - usługa zakupu i dostawy maszyn i urządzeń gastronomicznych, przyczepy, sprzętu rekreacyjnego i elektronicznego

Zapytanie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wyjaśnienia: 
Część 1 
1) Urządzenie do waty cukrowej: 
- wielkość misy około 72 cm, 
- waga do 24 kg
3) Witryna grzewcza z dodatkowym kompletem pojemników:
- Napięcie: 230 V
- Moc: 1800 W
- waga do 23 kg
8) Pojemnik termoizolacyjny:
- Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na produkt spełniający wymiary o pojemności 45 l.
Formularz ofertowy
RODO
Protokół z rozpatrzenia ofert

V. Zapytanie ofertowe nr 2/2021/OW w ramach realizacji operacji własnej LGD „Łączymy ludzi z pasją” - usługa szkoleniowa.

Zapytanie
Formularz ofertowy
RODO
Rozstrzygnięcie zapytania

IV. Zapytanie ofertowe nr 1/2021/OW w ramach realizacji operacji własnej LGD „Łączymy ludzi z pasją” - usługa cateringowa.

Zapytanie
Formularz ofertowy
RODO
Rozstrzygnięcie zapytania

III. Zapytanie ofertowe nr 1/2021/SA na zakup, dostawę i instalację urządzeń celem wyposażenie Centrum Aktywności Lokalnej w Staszowie
Zapytanie
Formularz Ofertowy
RODO
Roztrzygnięcie zapytania

Ważne!!!
Urządzenia muszą spełniać wymagane przepisami prawa normy i atesty. 
Dooferty należy doliczyć ewentualne koszty montażu oraz transportu - zgodnie z formularzem ofertowym.

Prosimy o przesyłanie ofert na adres e-mail: biuro@bialelugi.pl

II. Zapytanie ofertowe nr 02/01/2021 na dostawę artykułów  biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek.

Zapytanie

Formularz ofertowy

RODO

Rozstrzygnięcie

I. Zapytanie ofertowe nr 01/01/2021 na dostawę środków czystości.

Zapytanie

Formularz ofertowy

RODO

Rozstrzygnięcie